0177584

spiraalring voor alu-kapsulen

capsuler, eenvoudig app. voor ALU kaps.

Cap grip krimp-hulp voor thermocaps

thermokapsuleerapp. electrisch horizontaal